Семинар за наставнике историје Учење о ратовима ’90-тих на простору бивше Југославије одржан је у периоду од 29. до 30. октобра 2022. године у Јагодини у просторијама Хил хотела. На семинару су учествовали наставници из Јагодине и осталих места.


Циљ семинара је да се наставници оспособе да примене савремене наставне методе у раду са ученицима кроз учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије у складу са образовним стандарима и предметним компетенцијама у настави историје.

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Специфични циљеви семинара су: оспособљавање наставника да кроз мултиперспективни приступ настави историје предају осетљиве и контроверзне теме о ратовима 90-тих; упознавање наставника са најновијим научним достигнућима из савремене историје, литературом, историјским изворима, пројектима и иницијативама посвећеним учењу о ратовима 90-тих; упознавање наставника са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора; упознавање наставника са настанком и деловањем стереотипа кроз историју и данас са посебним освртом на ратове 90-тих; упознавање са рецентним методичким приступима у обради осетљивих историјских тема; оспособљавање наставника да промовишу вредности као што су: људска права, мултикултуралност, култура дијалога, помирење.

Семинар је отворио  Александар Тодосијевић, председник Удружења. Учесници семинара су се упознали у уводном делу програма са циљевима, радом, актуелним пројектима и активностима УДИ-Eurocliо. Затим је одржао је презентацију о изазовима са којима се суочавају наставници када подучавају о темама из блиске прошлости. Учесници семинара су упознати са Препорукама о одговорном подучавању о ратовима деведесетих. У другом делу програма водитељи су одржали радионице које су имале за циљ да оспособе и мотивишу учеснике на који начин да приступе осетљивим темама ратова деведесетих. Учесници су упознати са најновијим информацијама са пројекта Учење историје која то још увек није који реализује УДИ – Euroclio са партнерским организацијама из региона, а под покровитељством европског удружења историчара EUROCLIO.

Оставите коментар