У оквиру пројекта Обликујемо будућност учећи о прошлости: Сећање на Краљевачки октобар 1941. године, 16. септембра 2023. године, реализиван је семинар за наставнике историје из Краљева и јавна трибина Сећање на Краљевачки октобар. Семинар за наставнике историје Србија 1941 – 1944. Страдање становништва и злочини окупационих снага и њихових помагача реализован је у просторијама Народне библиотека „Стефан Првовенчани“, а након семинара одржана и јавна трибина. Пројекат реализује Удружење за друштвену историју – Euroclio у партнертву са Завичајним друштвом Краљева уз подршку града Краљева.


Циљ пројекта је унапређивање комеморативних пракси кроз јавну делатност и неговање културе сећања у образовању везано за страдање цивилног становништва у Краљеву октобра 1941. године. Специфични циљеви пројекта остварују се кроз оспособљавање наставника историје да примене савремене наставне методе у раду са ученицима на обележавању важних датума страдању становништва на простору Србије и злочинима окупатора и њихових помагача у периоду Другог светског рата са посебним освртом на краљевачки октобар 1941. године.
Србија 1941 – 1944. Страдање становништва и злочини окупационих снага и њихових помагача

Специфични циљеви семинара су оспособљавање наставника да применом савремених наставних метода подучавају о страдању различитих група цивилног становништва (Срба, Јевреја, Рома као и припадника других народа) на различитим окупационим подручјима (с посебним акцентом на немачком окупационом подручју у Србији) која су се простирала на територијама које данас улазе у сатав Републике Србије са циљем остваривања предметних исхода и развијања предметних и међупредметних компетенција код ученика; упознавање наставника са најновијим научним истраживањима о утврђеним чињеницама, доступном историографијом и начином континуираног сазнавања о злочинима над цивилним становништвом у Другом светском рату; упознавање наставника са методологијом рада на локалитетима, местима страдања, меморијалима и њиховом улогом у неговању културе сећања; Оснаживање компетенција наставника у развоју иницијативе за радом и учењем на историјским локалитетима.

Председник Удружења, Александар Тодосијевић, је у уводном делу програма упознао учеснике семинара са циљевима пројекта и семинара. Др Сања Петровић Тодосијевић, виша научна сарадница Института за новију историју Србије, одржала је предавање на тему Србија 1941 – 1944. Страдање становништва и злочини окупационих снага и њихових помагача. Учесници семинара обишли су Спомен парк „Краљевачки октобар“ где су имали прилике да кроз дискусију са водитељима семинара продискутују о комеморативним праксама на локалитету и укажу на важност неговања културе сећања. Том приликом дискутовало се о предлозима за унепређивање самог локалитета који се налази у запуштеном стању.

Након паузе за ручак Маријана Станковић, директорка Спомен парка Крагујевчки октобар, представила је историјат Спомен парка и указала на потребу са чешћом сарадњом образовних институција и институција културе. У завршном делу програма обуке организована је радионица на којој су учесници разменили искуства и идеје о реализацији наставних и ваннаставних активности са темом страдања цивилног становништа током Другог светског рата и значају неговања културе сећања у образовању.

Након завршетка семинара за наставнике реализована је трибина отворена за јавност на којој су узели учешћа: др Сања Петровић Тодосијевић (Институт за новију историју Србије), Маријана Станковић (Спомен-парк „Крагујевачки октобар“), Војкан Трифуновић (историчар) и модератор Зоран Николић (Завичајно друштво Краљева).

Оставите коментар