Семинар за наставнике историје Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје одржан је у периоду од 29. до 30. августа 2023. године у просторијама ОШ „Андра Савчић“ у Ваљеву. На семинару су учествовали наставници из Ваљева и околних места.


Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Циљ семинара је да се наставници историје оспособе да примене мултиперспективност као дидактичку методу у раду са ученицима компаративном анализом историјских извора у складу са образовним стандарима и предметним компетенцијама у настави историје. Специфични циљеви семинара су да се наставници оспособе да путем мултиперспективног приступа предају осетљиве и контроверзне теме у настави, да се упознају са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора, као и да примене концепт мултиперспективности у циљу планирање наставе која се фокусира на исходе.

У уводном делу програма Александар Тодосијевић је упознао учеснике семинара са програмом обуке и представио рад Удружења за друштвену историју – Euroclio. Учесницима семинара представљен је значај пројекта Модерна историја југоисточне Европе и упознати су са најважнијим карактеристикама историјских читанки.

Првог дана семинара одржане су две радионице Друштво и Идеологије. Учесници обуке су у групама креирали планове лекција, путем анализе историјских извора из историјских читанки (Османско царство, Нације и државе у југоисточној Европи, Балкански ратови, Други светски рат, Хладни рат и Ратови, поделе и интеграција).

Другог дана семинара учесници обуке су путем презентације Александра Тодосијевића упознати појмом мултиперспективности и њеном применом у настави, као и значајем примена различитих историјских концепта у настави историје. Одржане су још две радионице на тему: Миграције и Ратови. 

Оставите коментар