У оквиру другог јавног позива Фонда за западни Балкан Удружење наставника Хисторије/Историје/Повијести у Босни и Херцеговини EUROCLIO HIP BIH почиње са имплементацијом пројекта под називом…