Објављен је наставни материјал Антиратне и мировне иницијативе у Србији током Ратова деведесетих на простору бивше Југославије у оквиру пројекта Различити путеви – заједничке вредности. Пројекат се реализује уз подршку програма Европа за грађане и грађанке. Овај пројекат води организација Центар за грађанско образовање из Подгорице (ЦГО), у партнерству са Иницијативом младих за људска права из Загреба (YIHR), Удружењем за модерну хисторију из Сарајева, организацијом форумЗФД из Београда и фондацијом Хајнрих Бел Берлин/Београд (ХБС). Циљ је да се критички преиспитају дељене европске вредности, из различитих позиција наших историја и садашњости.


Објављено је четири наставна материјала о антиратним покретима у Босни и Херцеговини, Србији, Хрватској и Црној Гори. Регионални ауторски тим креирао је четири педагошка материјала који су осмишљени према заједнички усаглашеним методологијама. Сваки материјал укључује методолошки и контектсуални увод, фокусирајући се на изазове и значај предавања ове теме, као и примену у наставној пракси. Наставни материјали су креирани из потребе да се прикаже део прошлости који је недовољно познат и заступљен у националним курикулумима, а поред националне има и регионалну димензију. Антиратни покрети и мировне иницијативе током ратова деведесетих на простору бивше Југославије су имали далекосежне утицаје како на догађања 90-тих, тако и на развој пост-југословених друштава.

Антиратни покрет у Босни и Херцеговини деведесетих година 20. стољећа
Антиратни покрет у Црној Гори
Мировни активизам у Хрватској и регији 90-тих година
Антиратне и мировне иницијативе у Србији током Ратова деведесетих на простору бивше Југославије

Материјал је пилотиран кроз четири националне радионице, одржане путем вебинара током месеца јула у Хрватској, Србији, и Црној Гори и у склопу Хистори Феста-а у Сарајеву. На материјалу су за Хрватску радили ауторка Маја Ненадовић, уредник Никица Торбица и координаторка Бранка Виерда, у Србији аутор Александар Тодосијевић и уредница Ана Пејовић, у Црној Гори аутор Игор Радуловић и уредник Милош Вукановић, и за Босну и Херцеговину аутор Един Омерчић.

Оставите коментар