Објављени су резултати конкурса Сазнали на семинару – применили у пракси Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2022. годину. Међу награђеним радовима нашао се и рад Само да рата не буде колегиница Марије Алексић и Љиљанe Ивановић Јованчевић из ОШ „Рада Миљковић“ – Јагодина, које су освојиле 3. место на овом престижном конкурсу. Радионица Само да рата не буде настала је имплементацијом знања и вештина стечених на семинару УДИ – Euroclio Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје.


Семинар Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје реализује се и у другом циклусу акредитације одобрених програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања, за школску 2022/2023, 2023/2024. И 2024/2025. годину. Награђене ауторке навеле су зашто су се определиле да похађају ивај програм обуке:

Определила сам се за похађање овог семинара, јер су препоруке наставника који су већ похађали биле веома позитивне. Програм је у директној вези са наставом историје и теме које се обрађују су изузетно садржајне и занимљиве, обрађене на другачији начин од традиционалног, те је семинар привукао пажњу великог броја колега. Семинар је садржајно најбогатији од свих раније похађаних обука, и помогао ми је да све стечено знање имплементирам у наставу.

Честитамо колегиницама Марији Алексић и Љиљани Ивановић Јованчевић из ОШ „Рада Миљковић“ – Јагодина на освојеној награди, као и свим учесницима конкурса.

Оставите коментар