Семинар за наставнике историје Учење о ратовима ’90-тих на простору бивше Југославије одржан је у периоду од 2. до 3. новембра 2019. године у Новом Пазару у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању. На семинару су учествовали наставници основних и средњих школа из Новог Пазара и околних места.

Циљ семинара је да се наставници оспособе да примене савремене наставне методе у раду са ученицима кроз учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије у складу са образовним стандарима и предметним компетенцијама у настави историје.

Учесници семинара Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије 

Специфични циљеви семинара су: оспособљавање наставника да кроз мултиперспективни приступ настави историје предају осетљиве и контроверзне теме о ратовима 90-тих; упознавање наставника са најновијим научним достигнућима из савремене историје, литературом, историјским изворима, пројектима и иницијативама посвећеним учењу о ратовима 90-тих; упознавање наставника са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора; упознавање наставника са настанком и деловањем стереотипа кроз историју и данас са посебним освртом на ратове 90-тих; упознавање са рецентним методичким приступима у обради осетљивих историјских тема; оспособљавање наставника да промовишу вредности као што су: људска права, мултикултуралност, култура дијалога, помирење.

Учесници семинара су се упознали у уводном делу са циљевима, радом, актуелним пројектима и активностима УДИ-Eurocliо. Семинар је отворио  Александар Тодосијевић са презентацијом Како разумети прошлост која не пролази. Учесници семинара упознали су се са настанком и деловањем стереотипа кроз историју и данас. Циљ презентације био је оспособљавање наставника да препознају стереотипе и кроз њихову разградњу и деконструкцију промовишу вредности као што су: људска права, мултикултуралност, култура дијалога, помирење, …  Учесници семинара упознали су се са горућим проблемима наставе историје данас, али и како их превазићи уз примену иновативног приступа настави, критичким сагледавањем историјских извора, како да кроз мултиперспективни приступ настави историје предају осетљиве и контроверзне теме. У другом делу програма водитељи су одржали уводну радионицу Учење о ратовима 90-тих. Учесници семинара добили су задатак да у оквиру својих група мапирају кључне проблеме и препреке са којим се суочавају када се сусрећу са овом осетљивом темом. Учесници подељени у групе бавили су се циљевима и методама учења о ратовима 90-тих, примерима добре/лоше праксе, утицајем медија, контроверзним темама. Након презентација по групама организована је дискусија о важности суочавања са прошлошћу и учењу о ратовима 90-тих.

Радионица Рат(ови) у сликама

Другог дан семинара отворен је са радионицом Рат(ови) у сликама. Циљ радионице је да се наставници обуче како да подучавају теме из ратова 90-тих путем визуелних историјских извора. Радионица „Рат(ови) у сликама“ је педагошки алат намењен за подучавање о ратовима и њиме се указује на један од модела како је могуће подучавати о ратним сукобина деведесетих година XX века на простору бивше Југославије. 
У другом делу програма водитељи су одржали радионицу Ми и/или они (Увод у ратове деведесетих: Зло/употреба прошлости у хомогенизацијама и раздвајањима међу националним групама у Босни и Херцеговини). Радионица је усмерена на пропаганду која је претходила избијању сукоба на подручју држава бивше Југославије.

Семинар се реализује у оквиру пројекта Изградња нових приступа у настави историје у Србији: унапређење компетенција наставника историје за примену модерних и алтернативних метода и историјских извора у процесу подучавања младих о распаду бивше Југославије, мултиперспективности и анти-дискриминацији уз подршку Амбасаде Канаде.

Оставите коментар