17759777_203582696799734_4853454965713057529_nЦентар за југословенске студије (Цејус) заједно са Берлинским центром за транснационално истраживање граница Border Crossings/Crossing Borders (Berlin Center for Transnational Border Research), уз подршку DAAD на Факултету за медије и комуникације (Београд) одржао је радионицу ПРОСТОР КАО ПЕРСПЕКТИВА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ (SPACE AS A PERSPECTIVE FOR RESEARCH OF YUGOSLAVIA). На радионици одржаној 7. и 8. октобра 2017. су учествовали сарадници оба центра, те колеге из више научних и културних установа, музеја и организација из пет земаља.


др Ненад Стефанов (Humboldt Universität Berlin) и др Срђан Радовић (Етнографски институт САНУ, Београд): Уводно излагање/Introduction

др Марко Зајц (Inštitut za novejšu zgodovinu, Ljubljana): Boders and administrative legacy / Границе и административно наслеђе

др Лада Стевановић (Етнографски институт САНУ, Београд): Borders of Yugoslav national identity in the Kingdom of Yugoslavia / Границе југословенског националног идентитета у Краљевини Југославији

др Миливој Бешлин (Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд): Community of the peoples and/or community of the republics and provinces: specificities of the Yugoslav federalist frame/ Заједница народа и(ли) република и покрајина: Специфичности југословенског федералистичког оквира

др Петар Тодоров (Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Скопје): Creation of borders: demarcation between Yugoslavia and Albania in the Ohrid Lake area (1912-1928)/ Стварање граница: разграничење Југославије и Албаније у пределу Охридског језера (1912-1926)

др Каја Широк (Muzej za novejšo zgodovino, Ljubljana): The “mobile” Adriatic borders. The story of the temporary border 1945/47 / “Мобилне” јадранске границе. Прича о привременој граници 1945/47

Елизабета Георгиева (Народна библиотека “Детко Петров”, Димитровград): Book without frontiers. Libraries in the context of border shifts. Serbo-Bulgarian Experience / Књига без граница. Библиотеке у контексту померања граница. Српско-бугарско искуство

др Сања Петровић Тодосијевић (Институт за новију историју Србије, Београд): On the passage. Jewish refugees in the Kingdom of Yugoslavia 1933-1941/ На пропутовању. Јеврејске избеглице у Краљевини Југославији 1933-1941.

др Ивана Пантелић (Институт за савремену историју, Београд): Gendering revolutionary institutions in Second World War Yugoslavia / Место жене у револуционарним институцијама у Другом светском рату

Ружа Фотиадис (Humboldt Universität Berlin): „Dangerous friends, unfaithful brothers“ – proximity and distance in international relations / „Опасни пријатељи, невјерна браћа“ – блискост и удаљеност у међународним односима

Александар Тодосијевић (Удружење за друштвену историју – Euroclio, Београд): Learning a history that is ‘not yet history’/ „Учење историје која то још увек није“

др Срђан Атанасовски (Музиколошки институт САНУ, Београд): Songbooks and territory: The role of mass singing in early socialist Yugoslavia / Песмарице и територија: улога масовног певања у раној социјалистичкој Југославији

др Ана Петров (Факултет за медије и комуникације, Београд): Society without the territory: (Re)connecting Yugoslavs through Yugoslav popular music / Друштво без територије: поновно повезивање Југословена кроз југословенску популарну музику

др Ива Космос (Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, Ljubljana): „When we were not a periphery“: critical nostalgia and Yugoslav space in the fiction documentary „Houston, we have a problem“ / „Када нисмо били периферија“: критичка носталгија и југославенски простор у играно-документарном филму „Хјустоне, имамо проблем“

Учесници у дискусији/Discussing participants:

др Игор Дуда (Свеучилиште Јурја Добриле, Пула/CKPIS)

Иван Манојловић (Музеј Југославије, Београд)

Ана Панић (Музеј Југославије, Београд)

Снежана Станковић (Humboldt Universität Berlin)

др Kристијан Вос (Humboldt Universität Berlin)

Извор: Центар за југословенске студије – ЦЕЈУС https://www.facebook.com/cejus.jus/

Оставите коментар