Nastavni-materijal-za-borbu-protiv-antisemitizma

Наставни материјал за борбу против антисемитизма сачињен је са циљем да се ученици оспособе да препознају како антисемитизам, тако и друге облике нетолеранције и дискриминације, и да науче да им се супротставе. Овај пројекат Канцеларије за демократске институције и људска права при ОЕБС-у и Куће Ане Франк из Амстердама спроведен је од 2006 године у 15 земаља Европе. У Србији су пројекат подржали и у пројекту учествовали Министарство спољних послова, Министарство омладине и спорта, и Министарство просвете и технолошког развоја Републике Србије.
Публикација је објављена уз помоћ Канцеларије за демократске институције и људска права при ОЕБС-у у оквиру пројекта „Са речи на дела у борби против антисемитизма”.


Директор Завода за унапређивање образовања и васпитања одобрио је издавање и употребу овог додатног наставног средства Решењем број: 1639-3/2018 од 15.10.2018.

Преузмите Наставни матријал за борбу против антисемитизма (ПДФ)

Хвала свима који су учествовали у раду Националне групе за имплементацију пројекта. Посебно се захваљујемо на великој помоћи и значајном доприносу стварању овог материјала (по азбучном реду): Соњи Виличић, Ани Гибел, Јан Ерик Дубелману, Јелени Јокановић, Илану Кону, Александру Нећаку, Роксанди Нинчић, Ирени Мирковић, Драгани Младеновић–Несторовић, Бојани Перовић, Александри Поповић, Роберту Сабадошу, Даници Стефановић, Биљани Стојановић, Јану Фалбушу, Рубену Фуксу, као и Историјском архиву Београда, Јеврејском историјском музеју у Београду, Кровној организацији младих Србије КОМС, Тинејџ клубу Јеврејске општине Нови Сад, омладинацима Влади, Златици, Златији, Илији, Матији, Милану, Михајлу и Сари, од којих смо много научили током радионица на Андревљу.


Аутори: др Милан Кољанин, др Милован Писари, Мишко Станишић, Александар Тодосијевић;
Стручни тим Куће Ане Франк: Невена Бајалица, др Евелин Ганс, Карен Полак, Јап Тања, др Динке Хондиус;
Сарадници: Арон Албахари, др Сања Петровић–Тодосијевић, Бранко Ђурић;
Рецензенти: Ивана Јанковић, Наташа Костић, др Марко Шуица;
Коректура: Милена Мацура;
Дизајн: Марио Лампић;
Штампа: Пропаганда Јовановић, Београд.


Наставни материјал за борбу против антисемитизма можете користити као основу за рад и са и другим додатним наставним средствима као што су збирка илустрованих новела ”Естер”, и многи други. Приручник Употреба графичке новеле, књижевности и архивске грађе у учењу о Холокаусту на примеру едукативног концепта и збирке илустрованих новела ”Естер” је доступан за преузимање на нашем сајту.

Извор: Тераформинг

Оставите коментар