У оквиру пројекта Sharing European Histories који реализују Еуроклио и Фондација Евенс развијено је пет стратегија које наставници историје могу користити за квалитетније подучавање ученика европској историји. Детаљан опис са примерима можете наћи у публикацији која је доступна на српском језик.


Општи циљ Дељења европских историја је да помогне младим људима да разумеју сложеност, многострукост и транснационални карактер европске историје и препознају како историја може да укључи све у разумевање Европе.

Стратегије подучавања које су осмислили и тестирали наставници за наставнике. Будући да нису повезане са одређеним предметом, могу се применити на много различитих тема у наставним програмима историје и широко су прилагодљиве за наставнике широм Европе.

• Коришћење прича из прошлости за подучавање ученика о његовој сложености

• Коришћење комеморативних пракси за подучавање да је историја конструисани наратив

• Коришћење биографија предмета да би се открило како су наше прошлости међусобно повезане

• Анализирање историјских личности како би се разумело како и зашто се другачије перципирају

• Проучавање историје идеја ради учења о континуитету и променама

Оставите коментар