Објављен је приручник за наставнике Америчка историја у учионици: амерички утицаји на популарну културу и свакодневицу у Србији (1918-1941) у оквиру пројекта Центра за америчке студије Филозофског факултета у Београду, настао у сарадњи са Народном библиотеком Србије и Удружењем за друштвену историју – Euroclio уз подршку Амбасаде САД у Србији.


Из предговора: Жеља нам је била да кроз истраживање феномена американи- зације и присуства америчких утицаја у Краљевини Југославији дамо још један прилог историји Југославије и српског/југословенског друштва, и помогнемо ученицима, студентима и наставницима да из једне нове перспективе сагледају вишеслојне српско-америчке односе, али и да укажемо на значајне личности и догађаје из националне историје, који сведоче не само о српско-америчким односима, него и о Србији и њеним модернизацијским процесима у међуратном периоду.

Из предовора: Приручник за наставнике написан је са циљем да анализом амери-канизације свакодневног живота и популарне културе у Србији, а посре- дством „прелиставања“ штампе, прикаже динамику српско-америчких односа у међуратном периоду. У фокусу додатног наставног материјала су различити сегменти живота у Краље- вини Југославији: утицај Холивуда, забава, свакодневица, женска ема- нципација, детињство и спорт.

Оставите коментар