IMG_20151115_112212У организацији УДИ-Еуроклија одржан је семинар за наставнике историје Историја која повезује, Како предавати сензитивне и контраверзне теме у настави историје? Семинар је одржан 15. новембра 2015, у Економској школи у Ваљеву. Циљ семинара било је упознавање наставника историје са новим пројектом Еуроклија History that Connects, Rethinking History Education? 21st Century Approach. Путем радионица и презентација учесници семинара требало је да се упознају са новим методама у настави историје и текућим активностима Европског удружења наставника историје Euroclio-a. Семинар јe похађала група од 25 наставника историје из западне Србије (Ваљево, Шабац, Ужице). Учеснике су поздравили представници управног одбора УДИ-Еуроклија, Душко Ракић и Емина Живковић, који су пожелели добродошлицу учесницима семинара и упознали их са програмом рада.

011Љубица Димитријевић, из Завода за заштиту споменика културе, представила је учесницима семинара партнерску организацију на пројекту Савет за регионалну сарадњу – Радна група за културу и друштво (RCC Taskforce on Culture and Society). Пројектом Љубљански процес 2: Рехабилитација нашег заједничког наслеђа, обухваћена су разноврсна културна добра на територији Србије, која поседују рехабилитациони потенцијал. Говорила је о значају едукације у пројектима културног наслеђа и објаснила основе концепта учења на локалитетима. Александар Тодосијевић представио је пројекат Euroclio-a History that Connects, Rethinking History Education? 21st Century Approach, као и активности удружења у текућој години (састанак у Скопљу, годишњу конференцију Еуроклија у Данској). Посебна пажња посвећена је Првој регионалној Еuroclio летњој школи у Шипову.

IMG_20151115_135411Емина Живковић представила је додатни наставни материјал Некада давно живели смо заједно и презентовала радионицу  Нека питања о демократији у Краљевини СХС. Учесници семинара упознати су и са радионицом Едина Радушића Ми и/или они, коришћење и злупотреба историје на путу до конфликта 1990-те у Босни и Херцеговини, која је одржана на Летњој школи у Шипову. На завршном делу радионице, учесници семинара дискутовали су о значају сензитивних и контраверзних тема у настави историје и о томе како треба предавати теме посвећене ратовима 90-тих на простору бивше Југославије. Весна Лучић одржала је радионицу Штампарство у XV и XVI веку у Европи и на Балкану,(са посебним освртом на развој штампарства на српском језику и ћирилици), коју је презентовала и у оквиру Летње школе у Шипову.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAУ завршном делу семинара представници Међународног кривичног суда за бившу Југославију,  Алмир Алић и Горан Георгијев, представили су Outreach програм, едукативни програм намењен средњошколцима. Циљ програма је упознавање ученика средњих школа са радом Међународног кривичног суда за бившу Југославију. Теме из међународног хуманитарног права од великог су значаја за образовање младих у домену људских права и изградње мира.


Оставите коментар