UntitledЗаједничка историја за Европу без подела је пројекат Савета Европе који је трајао у периоду од 2010 до 2014. године.  Фокус пројекта, а и ове публикације, је на истраживању концепта заједничке историје путем одабраних тема европске историје који су оставили траг у на европском простору– превасходно државама чланицама Савета Европе. Заједничке историје за Европу без подела је интерактивна е-књига са линковима према спољним изворима.

Публикација је намењена, између осталог, и за примену у образовању наставника. Такође дизајнирана је да се користи на различите начине. Свака од тема и наставних јединица прилагођена је одређеном узрасту. Предложене старосне групе поклапају се са структуром школовања у европским земљама: основна (8-12 година); нижа средња (11-14 година); виша средња (15-18 година); и за наставнике приправнике (студенте).

Теме које су изабране да илуструју концепт „Заједничке историје“ су:

1)      Утицај индустријске револуције;

2)      Развој  образовања;

3)      Људска права у огледалу историје уметности;

4)      Европа и свет.

Публикацију можете прегледати или преузети кликом на линк: Заједничке историје за Европу без подела

Оставите коментар