2018-03-20_171307-300x292Педагошки алат о подучавању ратних сукоба на простору бивше Југославије. Ауторке радионице Бојана Дујковић Благојевић (EUROCLIO HIP BIH) и Наташа Костић (UDI-EUROCLIO). Како су ратови 90-тих година XX века забележени у визуеленим историјским изворима? Радионица „Рат(ови) у сликама“ је педагошки алат намењен за подучавање о ратовима и њиме се указује на један од модела како је могуће подучавати о ратним сукобина деведесетих година 20. века на простору бивше Југославије.

 


Циљеви новог педагошког алата су:

  • Да се оснаже компетенције наставника да анализом визуелних историјских извора приступе процесу подучавања историје ратова 90–тих година XX века на простору бивше Југославије.
  • Да се наставници подстакну на критичко сагледавање визуелних историјских извора о ратовима 90–тих година на простору бивше Југославије.
  • Да наставници деконструкцијом предрасуда и разградњом стереотипа промовишу дијалог  и обнову мирољубивих односа.
  • Подстаћи наставнике да дају допринос у процесу суочавања с прошлошћу ратова 90– година века на простору бивше Југославије.

Извештај са одржане радионице у Тополи (Опленац), 24. марта 2018.

Користећи  визуелне историјске изворе, мултиперспективном методом, учесници ће бити оспособљени да постављају питања о историјским изворима, процењују њихову вредност, прикупљају податке на основу визуелних извора, врше анализу и синтезу добијених података, упоређују их и изводе закључке.

Историјски извори / фотографије су коришћене уз сагласност Сандре Витаљић кустошкиње изложбе „Лекције ’91.” и Центра за ненасилну акцију у оквиру пројекта “Култура сјећања.”

 

Оставите коментар