001Око 350 наставника историје и креатора образовних политика су учествовали у периоду од октобра до децембра 2016. у шест националних семинара широм региона. Истраживачи Деа Марић и Родољуб Јовановић водили су World Cafe радионице и спроводили истраживање путем фокус група као наредни корак у EUROCLIO / CDRSEE пројекту „e-PACT“ (Education Partnership for Advocacy, Capacity-Building and Transformation /Образовно партнерство за подршку реформи, изградњи капацитета и трансформацији). У овим сесијама, учесници радионица су учествовали у раду на креирању упитника који ће бити дистрибуран наставницима историје широм региона. Национални семинари су били прилика да се чланови регионалних удружења наставника историје изјасне према свим текућим процесима реформе образовања. Следећи кораци ће бити усмерени на дистрибуирање упитника међу наставницима историје.

Преузми Извештај са националних семинара у оквиру e-PACT пројекта

Извор:  Over 300 History Educators in Western Balkans Consider Needs for Reform

Оставите коментар