UntitledУдружење за друштвену историју – Euroclio расписује наградни конкурс за наставнике историје, грађанског васпитања и друштвено-хуманистичких предмета основних и средњих школа у Републици Србији. Предмет наградног конкурса је рад који предвиђа приказ примера добре праксе на тему Југославија – 100 година после. Лекције које (ни)смо научили. Рад мора бити примењив у настави и усклађен са циљевима часа као и да има позитиван ефекат на процес наставе и учења.

Наградни конкурс је део активности у оквиру регионалног пројекта CLIO in the Balkans – Enhancing history teachers network and inproving the practice of teaching history as tool for reconcilition in the region (CLIO на Балкану – јачање мреже наставника историје и унапређивање праксе наставе историје као алата за помирење у регији), које УДИ – Euroclio спроводи са партнерским организацијама Запаног Балкана: Удружење наставника и професора хисторије/историје/повијести Босне и Херцеговине – EUROCLIO HIP BiH, Асоцијација наставника историје у Македнији АНИМ, Удружење професора историје Црне Горе ХИП МОНТ и Удружење наставника историје са Косова* – Shoqata e Mësimdhënësve të Historisë së Kosovës SHMHK. Конкурс паралелно спроводе удружења наставника Западног Балкана у својим земљама.

Основни циљеви пројекта су:

 • унапређење регионалне сарадње међу историчарима земаља Западног Балкана;
 • одговорно предавање о историји као средству одрживог мира кроз подизање свести међу наставницима и ученицима да је заједнички приступ о веома осетљивој прошлости заиста могућ;
 • промоција критичког размишљања о заједничкој историји;
 • подизање свести и промовисање дебате и дијалога о заједничкој прошлости;
 • промоција заједничког наставног материјала о осетљивим и контроверзним питањима у заједничкој историји;
 • подстицање наставника да развију материјале и наставне ресурсе који ће инспирисати дискусију о историји, сећању и сећању унутар и ван учионица у читавом региону.

Аутори 3 најбоља рада из Републике Србије добиће прилику да презентују примере добре праксе на регионалном семинару који ће се одржати крајем августа 2018. године у Бајиној Башти. На семинару ће учествовати наставници из Србије и са Косова, БиХ, Македоније и Црне Горе. На завршном семинару бира се, од свих изабраних радова аутора из региона, најбољи рад чији аутор добија главну награду у износу од 300 евра.

Услови конкурса:

Тема наградног конкурса је Југославија – 100 година после. Лекције које (ни)смо научили.

Рад треба да садржи приказ једне наставне јединице (припрема или сценарио часа) из области историје Југославије (период од 1918. до периода ратова за југословенско наслеђе и њеног распада).

Приказана наставна јединица мора да буде усклађена са важећим наставним планом и програмом и реализована током једног, а највише два школска часа.

Рад може бити ауторско дело једног наставника, или групе наставника уколико је у питању интердисциплинарна примена. Такође, желимо да охрабримо рад наставника из више земаља (Србије и Косова, БиХ, Црне Горе и Македоније). Вишенационални тимови могу равноправно да конкуришу. С тим, да уколико рад буде изабран као победнички (било да су тимови национални или мешовити) само један од чланова тима презентује рад на завршном семинару. Уколико рад буде награђен новчаном наградом, сви чланови тима деле награду.

Наставник може да пријави само један рад индивидуално и још један као члан тима.

Радови који су већ учествовали на неком од наградних конкурса за наставнике (која су организовала друга правна лица или организације владиног или невладиног сектора) неће бити узети у разматрање.

Облик рада

Приказ наставне јединице и приказ реализованих активности треба да буде у електронском облику, као:

– датотека у формату ПДФ или Мајкрософт ворд документа

Текст рада треба да буде форматиран на следећи начин:

– фонт Times New Roman величине 12 pt;

– страница треба да је у формату А4, усправне оријентације (portrait);

– обим рада треба да буде највише до 10 страна (укључујући и илустрације, фотографије, графиконе и друге сликовне садржаје).

-величина рада треба да износи највише до 15 MB.

Рад мора да садржи:

-дефинисане циљеве часа

-исходе ученичких постигнућа

-узраст за који је намењена радионица (разред основне или средње школе)

-уз приказани ток наставне јединице и реализованих активности, треба да се приложи и списак коришћене литературе, извора, коришћени мултимедијални образовни материјали у дигиталном облику (фотографије, аудио и видео снимци, филмови, веб линкови и сл.) у виду линкова.

Коришћени материјали могу да буду и дела других аутора, ако се тиме не крше ауторска права, а дела користе као наставна средства. Уколико је материјал дело другог аутора, име аутора и извор са кога је преузет морају бити јасно наведени.

-на крају рада аутор треба да приложи кратак сажетак рада на енглеском језику (не више од 500 речи).

Критеријуми за оцењивање радова

Стручну комисију за рангирање радова образоваће Управни одбор УДИ – Euroclio. Комисија има задатака да врши рангирање и избор пристиглих радова на основу наведених критеријума:

 • пример добре праксе коришћења иновативних наставних метода и облика рада;
 • оствареност основних дидактичких принципа наставе;
 • примена метода мултиперспективности у настави;
 • развијање критичког мишљења код ученика;
 • подизање свести и развијање дијалога о заједничкој прошлости  у циљу остваривања помирења;
 • Оснаживање компетенција наставника како да предају контроверзне и осетљиве теме у настави историје.

Један од основних циљева УДИ – Euroclio је континуирани рад на професионалном развоју и стручном усавршавању наставника историје, односно оспособљавању наставника за примену мултиперспективног приступа у настави и оснаживању компетенција наставника да предају осетљиве и контроверзне теме у настави.

Конкурс је отворен за све наставнике историје, грађанског васпитања и група предмета друштвено-хуманистичких наука, основних и средњих школа са територије Републике Србије.

Путне трошкове и смештај током трајања семинара за ауторе награђених радова покрива организатор.

Пријаве се примају најкасније до 5. јула 2018. године. Резултати конкурса биће објављени на сајту Удружења најкасније до краја јула 2018, а аутори награђених радова ће бити обавештени путем телефона.

Пријаве послати на мејл адресу удружења: [email protected]

Отворени смо за сва питања и сугестије.

Преузми текст конкурса у ПДФ-у: Југославија 100 година после. Лекције које (ни)смо научили

 

* Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.

Оставите коментар