aСеминар за наставнике историје Како помоћи наставницима да развијају потребне компетенције за наставу историје у дигитално време, коју у партнерству организују Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Савет Европе, одржан је 29. и 30. октобра 2015. године у Београду, у хотел „Палас“. Циљ семинара је развој дигиталних компетенција наставника и њихово професионално оснаживање за примену информационо комуникационих технологија у реализацији наставе историје у основним и средњим школама.

12182919_10208200118346438_1221448162466196959_oСеминар су отворили Биљана Стојановић и Снежана Марковић, испред Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Татјана Минкина-Милко, испред Савета Европе. Уводну презентацију о примени ИКТ-а у настави одржао је експерт Савета Европе, др Марко Шуица са Филозофског факултета Универзитета у Београду. Експерти Савета Европе др Дин Смарт, са Универзитета Западне Енглеске (Уједињено Краљевство) и Ларс Хенриксен, професор историје из средње школе у Данској, имали су такође презентације о примени ИКТ-а у настави историје. У другом делу програма водили су са учесницима семинара паралелне радионице. Након завршетка радионица и презентација радова учесника, вођена је активна дискусија на неке од поменутих тема на семинару:

  1. Које су предности и ризици наставе историје у дигиталном добу?

  2. Како да користимо нове технологије у потрази за историјским изворима?

  3. Како да процењујемо различите врсте историјских извора, укључујући медије?

  4. Како да разликујемо праве од фалсификованих извора?

  5. Како да откријемо злоупотребе историје на интернету?

  6. Како да побегнемо од манипулације и превазиђемо пропаганду?

  7. Како да препознамо „опасне“ изворе које подмећу националистичке и екстремистичке групе?

  8. Какве компетенције треба да развијају наставници историје како би користили предности дигиталног доба и превазишли постојеће ризике?


Оставите коментар