Семинар за наставнике историје Учење о ратовима ’90-тих на простору бивше Југославије одржан је у периоду од 22. до 23. јануара 2022. године у Новом Саду у просторијама Гимназије „Светозар Марковић“. На семинару су учествовали наставници из Новог Сада и околних места.


Циљ семинара је да се наставници оспособе да примене савремене наставне методе у раду са ученицима кроз учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије у складу са образовним стандарима и предметним компетенцијама у настави историје.

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Специфични циљеви семинара су: оспособљавање наставника да кроз мултиперспективни приступ настави историје предају осетљиве и контроверзне теме о ратовима 90-тих; упознавање наставника са најновијим научним достигнућима из савремене историје, литературом, историјским изворима, пројектима и иницијативама посвећеним учењу о ратовима 90-тих; упознавање наставника са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора; упознавање наставника са настанком и деловањем стереотипа кроз историју и данас са посебним освртом на ратове 90-тих; упознавање са рецентним методичким приступима у обради осетљивих историјских тема; оспособљавање наставника да промовишу вредности као што су: људска права, мултикултуралност, култура дијалога, помирење.

Семинар је отворио  Александар Тодосијевић, председник Удружења. Учесници семинара су се упознали у уводном делу програма са циљевима, радом, актуелним пројектима и активностима УДИ-Eurocliо. Затим је одржао је презентацију о изазовима са којима се суочавају наставници када се суочавају са темама из блиске прошлости. У другом делу програма водитељи су одржали радионице које су имале за циљ да оспособе и мотивишу учеснике на који начин да приступе осетљивим темама ратова деведесетих.

Другог дан семинара отворен је уводном презентацијом коју је одржао Александар Тодосијевић Како разумети прошлост која не пролази. Учесници семинара су упознати са Препорукама о одговорном подучавању о ратовима деведесетих. У другом делу програма одржане су још две радионице са циљем да се наставници упознају са савременим наставним методама и приступима у подучавању о ратовима деведесетих.

Семинар се реализује у оквиру пројекта Настава историје и образовање за будућност: јачање компетенција наставника у процесу подучавања младих о осетљивим и контроверзним темама ратова 1990-их у бившој Југославији уз коришћење мултиперспективности у настави историје и грађанског васпитања како би им се помогло да се суоче са изазовима савременог друштва. Пројекат се реализује уз подршку Амбасаде Канаде.

Оставите коментар