Семинар за наставнике историје Учење о ратовима ’90-тих на простору бивше Југославије одржан је у периоду од 5. до 6. јуна 2021. године у Крушевцу у просторијама Центра за стручно усавршавање. На семинару су учествовали наставници крушевачких основних и средњих школа.

Циљ семинара је да се наставници оспособе да примене савремене наставне методе у раду са ученицима кроз учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије у складу са образовним стандарима и предметним компетенцијама у настави историје.

Специфични циљеви семинара су: оспособљавање наставника да кроз мултиперспективни приступ настави историје предају осетљиве и контроверзне теме о ратовима 90-тих; упознавање наставника са најновијим научним достигнућима из савремене историје, литературом, историјским изворима, пројектима и иницијативама посвећеним учењу о ратовима 90-тих; упознавање наставника са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора; упознавање наставника са настанком и деловањем стереотипа кроз историју и данас са посебним освртом на ратове 90-тих; упознавање са рецентним методичким приступима у обради осетљивих историјских тема; оспособљавање наставника да промовишу вредности као што су: људска права, мултикултуралност, култура дијалога, помирење.

Семинар је отворио  Александар Тодосијевић, председник Удружења. Учесници семинара су се упознали у уводном делу програма са циљевима, радом, актуелним пројектима и активностима УДИ-Eurocliо. Александар Тодосијевић је одржао уводно предавање Како разумети прошлост која не пролази? са циљем да упозна учеснике семинара са одговорним приступом проучавању ратова деведесетих. У другом делу програма Емина Живковић је одржала радионицу Хероји рата (Ко су хероји Ратова деведесетих на простору бивше Југославије?). Учесници подељени у групе радили су на историјским изворима посвећеним „херојима“ ратова деведесетих и могућностима примене у настави историје. Након презентација по групама организована је дискусија о важности суочавања са прошлошћу и учењу о ратовима 90-тих.

Другог дан семинара отворила је Наташа Костић са радионицом Рат(ови) у сликама. Циљ радионице је да се наставници обуче како да подучавају теме из ратова 90-тих путем визуелних историјских извора. Радионица „Рат(ови) у сликама“ је педагошки алат намењен за подучавање о ратовима и њиме се указује на један од модела како је могуће подучавати о ратним сукобина деведесетих година XX века на простору бивше Југославије. 
У другом делу програма водитељи су одржали радионицу Реконструкција злочина (Расветљавање осетљивих тема применом историјске форензике). Завршни део семинара посвећен је дискусији око примене новог програма наставе и учења у завршним разредима основне и средње школе.

Оставите коментар