Удружење за друштвену историју УДИ – Euroclio основано је као нестраначко, невладино и непрофитно удужење наставника историје, чији је циљ да доприноси побољшању наставе историје у основним и средњим школама и да, у сарадњи са међународном организацијом EUROCLIO и другим партнерима промовише одговоран и иновативан приступ настави историје и изучавању прошлости. УДИ – Euroclio је званично конституисан на Оснивачкој скупштини у Београду, 8. децембра 2001. године.

Своје циљеве УДИ – Euroclio планира да остварује:

  1. Одржавањем низа семинара за наставнике историје;
  2. Упознавањем наставника историје основних и средњих школа са најновијим научним и педагошким достигнућима у Европи;
  3. Прикупљањем наставних средстава из области историје из целог света;
  4. Покретањем посебних пројеката из области наставе историје, уз ангажовање стручних сарадника;
  5. Сарадњом са универзитетима, институтима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству која се баве проблемима наставе историје.

Оставите коментар