IMG-2e8a3418ddb92eac5739b9131b8241d0-VУдружење за друштвену историју – Euroclio учествује у реализацији пројекта под називом CLIO in the Balkans – Enhancing history teachers network and improving the practice of teaching history as tool for reconcilition in the region (CLIO на Балкану – јачање мреже наставника историје и унапређивање праксе наставе историје као алата за помирење у регији) који је награђен у оквиру првог јавног позива Фонда за Западни Балкан (Western Balkans Fund).

Пројекат у својој основи има за циљ јачање сарадње између наставника историје из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Србије и Косова кроз промовисање одговорног приступа настави историје која доприноси помирењу и оснаживању повезаности региона.

Тема којом ће се пројекат бавити јесте историја Југославије. Наставници из свих земаља ће добити прилику да припреме, поделе и у пракси примене наставне једнице на тему Југославија – 100 година после. Лекције које (ни)смо научили.

Пројекат ће се реализовати на подручју Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Србије и Косова, а партнери у имплементацији су: Удружење наставника и професора хисторије/историје/повијести Босне и Херцеговине – EUROCLIO HIP BiH, Удружење за друштвену историју – УДИ Euroclio,
Асоцијација наставника историје у Македнији АНИМ, Удружење професора историје Црне Горе ХИП МОНТ и Удружење наставника историје са Косова – Shoqata e Mësimdhënësve të Historisë së Kosovës SHMHK.

Основни циљеви пројекта су: унапређење регионалне сарадње међу историчарима земаља Западног Балкана и одговорно предавање о историји као средству одрживог мира кроз подизање свести међу наставницима и ученицима да је заједнички приступ о веома осетљивој прошлости заиста могућ, промоција критичког размишљања о заједничкој историји, подизање свести и промовисање дебате и дијалога о заједничкој прошлости, промоција заједничког наставног материјала о осетљивим и контроверзним питањима у заједничкој историји те подстицање наставника да развију материјале и наставне ресурсе који ће инспирисати дискусију о историји, сећању и сећању унутар и ван учионица у читавом региону.

Пројекат је намењен наставницима историје основних и средњих школа, као и студентима историје који ће у свим државама Западног Балкана учествовати у пројектним активностима, укључити се у дискусију и заједничку праксу преко друштвених медија, затим радити на организовању регионалне конференције, стварању нових наставних материјала, промоцији регионалне повезаности.

Период имплементације: 8 месеци (мај – децембар 2018).

Донатор за овај пројекат: Western Balkan Fund (Фонд за Западни Балкан)

WBF

Оставите коментар