Асоцијација наставника историје Северне Македоније (АНИМ) у партнерству са удружењима наставника историје из региона, објављује позив за ауторе на пројекту и учеснике летње школе на Охриду „Транзициона правда – кроз заједнички образовни приступ“. Пројекат је подржан од WBF (Western Balkan Fund) – westernbalkansfund.org


Коме је позив упућен?

Наставницима историје основних и средњих школа из Републике Србије.

До када траје позив?

До 30. јуна 2022. године

Колико наставника тражимо?

Потребно је 2 аутора:

-Један аутор за израду препорука за изучавање тема транзиционе правде (зашто и како треба подучавати о транзиционој правди у земљама региона Западног Балкана)

-Један аутор за израду наставног плана за час на тему транзиционе правде

Шта је потребно за пријаву?

-Кратка биографија (макс. 2000 карактера)

-Мотивационо писмо (макс. 2000 карактера)

Начин рада

Аутори препорука, као и аутори наставних планова ће радити као тим заједно са ауторима из других држава Западног Балкана. Рад ће се одвијати онлајн у периоду јули-август 2022. уз асистенцију и координацију националних координатора на пројекту.

Мотивација за рад

-Свим одабраним ауторима ће бити исплаћен хонорар од 150 евра

-Сви одабрани аутори ће имати могућност учествовања на летњој школи у периоду 24-28. августа 2022. која је планирана да се одржи на Охриду, Северна Македонија, где ће и представити своје радове.

Како се пријавити?

Пријаве (биографија и мотивационо писмо) послати путем мејла [email protected]       

Оставите коментар