13347021_1241576089210223_2587993886722986305_nПрви састанак у оквиру ePACT пројекта (ePACT: Education Partnership for Advocacy, Capacity-Building and Transformation) одржан је у Бечу у периоду од 9 до 11. јуна. Пројекат заједнички организују  EUROCLIO (European Association of History Educators) и CDRSEE (Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe). Пројекат има за циљ развој и примену нових дидактичких модела и унапређивање наставе историје у земљама Западног Балкана.

еПАКТ: Образовно партнерство за подршку реформи, изградњи капацитета и трансформацији

Untitled

Општи циљ пројекта је да допринесе одржавању процеса демократизације и јачања осетљивости на сукобе у земљама Западног Балкана путем реформи и спровођења промена у школском систему које ће се одразити на демократизацију образовања. Пројекат настоји да окупи образовне власти и цивилно друштво да заједнички реформишу образовање и школе у региону у циљу развијања критичког мишљења и активног грађанства код ученика. Ове две компетенције су кључни покретачи свих облика развоја, а нарочито развоја живог цивилног друштва која је спремно да штити и брани демократске вредности, равноправност полова, животну средину и развија културу ненасилног решавања сукоба.


Оставите коментар