Одобрени програми сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања, за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025.  годину.


Каталошки број 286:

Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

 

Каталошки број 294: 

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

 

Каталошки број 290: 

Србија 1941 – 1944. Страдање становништва и злочини окупационих снага и њихових помагача (НОВИ семинар у понуди)