Одобрени програми сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања, за школску 2018/19, 2019/20. и 2020/21. годину.

 

Каталошки број 224:

Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Каталошки број 226: 

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

 

 

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину се налази на следећем линку.