Пројекат Центра за америчке студије Филозофског факултета у Београду „Америчка историја у учионици: амерички утицаји на популарну културу и свакодневицу у Србији (1918–1941)“ настао је у сарадњи са Народном библиотеком Србије и Удружењем наставника историје УДИ–Euroclio. Жеља нам је била да истраживањем феномена американизације и присуства америчких утицаја у Краљевини Југославији дамо још један прилог историји Југославије и српског/југословенског друштва и помогнемо ученицима, студентима и наставницима да из једне нове перспективе сагледају вишеслојне српско-америчке односе, али и да укажемо на значајне личности и догађаје из националне историје, који сведоче не само о српско-америчким односима него и о Србији и њеним модернизацијским процесима у међуратном периоду. Поред тога, желели смо и да упознамо младе, али и ширу јавност, са јавним националним добром које представља дигитализована грађа Народне библиотеке, чији је део – архива међуратне штампе – био подстицај окупљеном тиму да развије додатни наставни материјал и попуни многобројне празнине не само о српско-америчким односима него и о новијој националној историји у међуратном периоду. Приручник за наставнике „Америчка историја у учионици: амерички утицаји на популарну културу и свакодневицу у Србији (1918–1941)“ написан је са циљем да анализом американизације свакодневног живота и популарне културе у Србији, а посредством „прелиставања“ штампе, прикаже динамику српско-америчких односа у међуратном периоду. У фокусу додатног наставног материјала су различити сегменти живота у Краљевини Југославији: утицај Холивуда, забава, свакодневица, женска еманципација, детињство и спорт.