Бесплатно преузмите Приручник у дигиталној верзији (PDF 21,5 Mb)

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ

Једна од важних карактеристика педагошког концепта Естер јесте међупредметно повезивање кроз инкорпорацију књижевне и архивске грађе и позив за активан ангажман локалних библиотека и архива, који на тај начин, заједно са школама стварају претпоставке за истински мултидисциплинарни и међусекторски приступ образовању и учењу о Холокаусту и другим злочинима почињеним за време Другог светског рата од стране немачких нациста, других окупатора и њихових помагача.

Зато овај приручник, иако првенствено намењен наставницима, истовремено треба да послужи и као извор инспирације и позив библиотекама и библиотекарима, односно архивистима и архивима, (и наравно, другим институцијама које на свој начин доприносе култури сећања, као што су нпр. музеји и меморијални центри) да се на један нов начин, као иницијатори и носиоци, укључе у учење о Холокаусту.

Приручник је сачињен из два дела. Први део приручника представља збирку радова који из различитих аспеката дају одговоре на питања зашто и како радити са збирком Естер, које могућности се кроз овакав приступ учењу отварају, и дискутују неке од дилема са којима се наставник може сусрести, какве су на пример да ли је графичка новела ”права литература”, или да ли се драматизација историје може користити као полазна тачка учења о историји. Истовремено, како аутори обрађују теме општег карактера које као такве могу послужити наставницима и едукаторима за даље размишљање и инспирацију у њиховом раду, овај приручник може да послужи и као помоћ при кориштењу других додатних наставних средстава, или других извора, као на пример других графичких новела, филмова, литературе, архивске грађе и историјских извора.

У другом делу приручника представљени су примери конкретних задатака за ученике. Уз дванаест илустрација (сцена) новеле Црвени аутомобил представљени су издвојени задаци и њихови циљеви, који представљају примере различитих карактеристичних врста задатака и методолошких приступа које Естер нуди. Ови задаци су, дакле, само примери, а наставник може да изабере и друге понуђене задатке, или да осмисли своје.

У наставку је укратко представљена и новела Ципеле за трчање, уз коју је примењен идентичан приступ, уз одређене карактеристике везане за тему и нарацију.

Трећа новела, Породична фотографија, представља другачију врсту изазова. Док уз прве две постоји готов текстуални наратив, уз новелу Породична фотографија остављен је простор да ученици сами осмисле и напишу причу, откривајући историјске чињенице кроз решавање понуђених истраживачких задатака, и уз инструкције наставника.

На крају, ваља рећи да су аутори свесни да постоји још много начина да се збирка Естер употреби и оживи у едукативном контексту, и уз потпуно поверење у Вас – наставнике, креативце и ентузијасте, позивамо Вас да откривате нове, и за Вас и Ваше ученике погодне, инспиративне, занимљиве и сврсисходне начине да учите од и са Естер.