УПОЗНАЈ СТАРО САЈМИШТЕ И KРОЗ ТЕKСТУАЛНИ ВОДИЧ СВЕТЛОСТ СВИТАЦА
Основна идеја водича јесте да читаоцима понуди историјски преглед Старог сајмишта у свих његових пет фаза, од оснивања до данас.

Настао је као додатни едукативни материјал који може да се користити уз апликацију, где читаоци могу да пронађу детаљне информације о историји, догађајима и људима који су на различите начине били повезани са Старим сајмиштем.

Пронаћи ће се ту и понеко питање, задатак, изјаве учесника пројекта Светлост свитаца, фотографије настале током креирања садржаја за апликацију, као и линкови ка видео записима који приказују различите уметничке изразе учесника у њиховој жељи да испричају причу о Сајмишту.