ForumZFD (Форум цивилна мировна служба) у Босни и Херцеговини у сарадњи са forumZFD у Србији и са Удружењем наставника и професора хисторије/историје/повијести Босне и Херцеговне…

У оквиру пројекта „Сећање у покрету“ као и истоимено новог издања педагошког алата о култури сећања и улози споменика, forumZFD (Форум цивилна мировна служба) у…