Семинар за наставнике историје Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје одржан је у периоду од 27. до 28. новембра 2021. године у Краљеву у просторијама ОШ “IV краљевачки батаљон”. На семинару су учествовали наставници из Краљева и околних места.


Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Циљ семинара је да се наставници историје оспособе да примене мултиперспективност као дидактичку методу у раду са ученицима компаративном анализом историјских извора у складу са образовним стандарима и предметним компетенцијама у настави историје. Специфични циљеви семинара су да се наставници оспособе да путем мултиперспективног приступа предају осетљиве и контроверзне теме у настави, да се упознају са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора, као и да примене концепт мултиперспективности у циљу планирање наставе која се фокусира на исходе.

У уводном делу програма Александар Тодосијевић је упознао учеснике семинара са програмом обуке и представио рад Удружења за друштвену историју – Euroclio. Учесницима семинара представљен је значај пројекта Модерна историја југоисточне Европе и упознати су са најважнијим карактеристикама историјских читанки.

Првог дана семинара одржане су две радионице Друштво и Идеологије. Учесници обуке су у групама креирали планове лекција, путем анализе историјских извора из историјских читанки (Османско царство, Нације и државе у југоисточној Европи, Балкански ратови, Други светски рат, Хладни рат и Ратови, поделе и интеграција).

Другог дана семинара учесници обуке су путем презентације Александра Тодосијевића упознати појмом мултиперспективности и њеном применом у настави, као и значајем примена различитих историјских концепта у настави историје. Одржане су још две радионице на тему: Миграције и Ратови. На крају обуке извршена је евалуација семинара и учесници су добили сертификате.

Семинар се реализује у оквиру пројекта Настава историје и образовање за будућност: јачање компетенција наставника у процесу подучавања младих о осетљивим и контроверзним темама ратова 1990-их у бившој Југославији уз коришћење мултиперспективности у настави историје и грађанског васпитања како би им се помогло да се суоче са изазовима савременог друштва. Пројекат се реализује уз подршку Амбасаде Канаде.

Оставите коментар