Семинар за наставнике историје Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје одржан је у периоду од 7. до 8. децембра 2019. године у Београду у просторијама ОШ “Владислав Рибникар”. На семинару су учествовали наставници из београдских основних и средњих школа.

Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Циљ семинара је да се наставници историје оспособе да примене мултиперспективност као дидактичку методу у раду са ученицима компаративном анализом историјских извора у складу са образовним стандарима и предметним компетенцијама у настави историје. Специфични циљеви семинара су да се наставници оспособе да путем мултиперспективног приступа предају осетљиве и контроверзне теме у настави, да се упознају са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора, као и да примене концепт мултиперспективности у циљу планирање наставе која се фокусира на исходе.

У уводном делу програма Александар Тодосијевић је упознао учеснике семинара са програмом обуке и представио рад Удружења за друштвену историју – Euroclio. Учесницима се и обратио представник Амбасаде Канаде Брајан Ебел. Затим је у уводном предавању проф. др Дубравка Стојановић представила значај пројекта Модерна историја југоисточне Европе и упознала учеснике семинара са најважнијим карактеристикама историјских читанки.

Првог дана семинара одржане су две радионице Друштво и Идеологије. Учесници обуке су у групама креирали планове лекција, путем анализе историјских извора из историјских читанки (Османско царство, Нације и државе у југоисточној Европи, Балкански ратови, Други светски рат, Хладни рат и Ратови, поделе и интеграција).

Другог дана семинара учесници обуке су путем презентације проф. др Марка Шуице упознати појмом мултиперспективности и њеном применом у настави, као и значајем примена историјских концепта у настави историје. Одржане су још две радионице на тему: Миграције и Ратови. На крају обуке извршена је евалуација семинара и учесници су добили сертификате.

Семинар се реализује у оквиру пројекта Изградња нових приступа у настави историје у Србији: унапређење компетенција наставника историје за примену модерних и алтернативних метода и историјских извора у процесу подучавања младих о распаду бивше Југославије, мултиперспективности и анти-дискриминацији уз подршку Амбасаде Канаде.

Оставите коментар