Семинар за наставнике историје Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје одржан је у периоду од 19. до 20. октобра 2019. године у Новом Пазару у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању. На семинару је учествовало 20 наставника основних и средњих школа из Новог Пазара.

Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Циљ семинара је да се наставници историје оспособе да примене мултиперспективност као дидактичку методу у раду са ученицима компаративном анализом историјских извора у складу са образовним стандарима и предметним компетенцијама у настави историје. Специфични циљеви семинара су да се наставници оспособе да путем мултиперспективног приступа предају осетљиве и контроверзне теме у настави, да се упознају са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора, као и да примене концепт мултиперспективности у циљу планирање наставе која се фокусира на исходе.

У уводном делу програма Александар Тодосијевић је упознао учеснике семинара са програмом обуке и представио рад Удружења за друштвену историју – Euroclio. Проф. др Дубравка Стојановић у уводном предавању представила је значај пројекта Модерна историја југоисточне Европе и упознала учеснике семинара са најважнијим карактеристикама историјских читанки. Првог дана семинара одржане су две радионице Друштво и Идеологије. Учесници обуке су у групама креирали планове лекција, путем анализе историјских извора из историјских читанки (Османско царство, Нације и државе у југоисточној Европи, Балкански ратови, Други светски рат, Хладни рат и Ратови, поделе и интеграција).

Другог дана семинара учесници обуке су путем презентације упознати појмом мултиперспективности и њеном применом у настави, као и значајем проучавања друштвене историје, односно историје свакодневног живота. Одржане су још две радионице на тему: Миграције и Ратови. На крају обуке извршена је евалуација семинара и учесници су добили сертификате.

Семинар се организује о оквиру ширег пројекта који носи назив “КО ЈЕ ПРВИ ПОЧЕО? – Историчари против ревизионизма”, који спроводи Удружење КРОКОДИЛ, а финансиран је од стране Делегације Европске уније у Србији. Овај двоипогодишњи пројекат, који се састоји од конференција, семинара, летњих школи и резиденционих боравака се реализује у блиској сарадњи са немачком организацијом форумЗФД. Пројекат је такође подржан од стране Канцеларије за сарадњу за цивилним друштвом, Владе Републике Србије, Министартства културе и информисања Републике Србије. Материјал који се користи током одржавања семинара је резултат пројекта Центра за демократију и помирење у југоисточној Европи (CDRSEE) из Солуна.

Оставите коментар