У периоду од 15. до 18. августа 2019. у Подгорици је одржана Регионална летња школа за наставнике историје, под називом ”Балкан – раскрсница цивилизација. Одговорно образовање (настава историје) као средство јачања сарадње у региону.” Летња школа је део пројекта под називом The Balkans–crossroads of civilizations.Responsible history teaching as means of strengthening cooperation in the region. На летњој школи учествовало је више од 30 учесника, представника наставничких удружења земаља Западног Балкана, као и гости из Словеније, Хрватске и Холандије.

О пројекту: Однос према суседима и заједничком културном наслеђу није довољно заступљен у званичним наставним плановима и програмима држава Западног Балкана, посебно када говоримо о националним мањинама. Ученици су углавном ускраћени сазнања о томе како њихови суседи или сународници из других држава гледају на теме из заједничке прошлости. Медији и друштвене мреже играју велику улогу у формирању ставова код младих људи, а често су њихови ставови обојени национализмом, предрасудама и стереотипима према другима. Подела на „нас“ и (или) „њих“ је присутна међу младима и један од узрока таквих ставова је однос званичних програма наставе историје да презентују и подучавају како „они“ други виде исти историјски феномен.

Главни циљ летње школе јесте професионална подршка наставницима историје. Они су стекли знања и вештине да самостално припреме заједничке додатне наставне материјале, а који ће се користити у свим земљама у региону. Кроз активну обуку, наставници су путем мултиперспективног приступа настави историје дали директан допринос потреби да се феномен националних мањина у прошлости Западног Балкана сагледа из различитих углова, шири култура дијалога и поштовања према другима, али и да путем заједничког додатног наставног материјала стечена знања пренесу својим ученицима.

 

Пројекат подржао: Western Balkan Fund (Фонд за Западни Балкан)

Оставите коментар