Балкан – раскрсница цивилизација

У оквиру другог јавног позива Фонда за западни Балкан Удружење наставника Хисторије/Историје/Повијести у Босни и Херцеговини EUROCLIO HIP BIH почиње са имплементацијом пројекта под називом Балкан – раскрсница цивилизација. Одговорно образовање (настава историје) као средство јачања сарадње у региону. EUROCLIO HIP BiH имплементира пројекат у партнерству са удружењима наставника историје из Србије УДИ – Euroclio, Црне Горе HIP MONT, Северне Македоније АНИМ, Косова SHMHK i Албаније ALBNA.

Настава историје у земљама Западног Балкана има важно место у образовном систему и привлачи велику пажњу јавности. Успостављена је сарадња између професионалних удружења наставника историје у земљама Западног Балкана. Постојећу регионалну мрежу наставника потребно је ојачати укључивањем већег броја наставника историје, грађанског васпитања и друштвено-хуманстичких наука, чиме ће сарадња бити чвршћа кроз ширење дијалога о заједничкој прошлости.

Балкан – раскрсница цивилизација. Одговорно образовање (настава историје) као средство јачања сарадње у региону

Однос према суседима и заједничком културном наслеђу није довољно заступљен у званичним наставним плановима и програмима држава Западног Балкана, посебно када говоримо о националним мањинама. Ученици су углавном ускраћени сазнања о томе како њихови суседи или сународници из других држава гледају на теме из заједничке прошлости. Медији и друштвене мреже играју велику улогу у формирању ставова код младих људи, а често су њихови ставови обојени национализмом, предрасудама и стереотипима према другима. Подела на „нас“ и (или) „њих“ је присутна међу младима и један од узрока таквих ставова је однос званичних програма наставе историје да презентују и подучавају како „они“ други виде исти историјски феномен.

Овај петомесечни пројекат (јуни – септембар 2019.) има за циљ да подржи обуку наставника историје, грађанског васпитања и друштвено-хуманистичких наука. Они ће стећи знања и вештине да самостално припреме заједничке додатне наставне материјале, а који ће се користити у свим земљама у региону. Кроз активну обуку, наставници историје, грађанског васпитања и друштвено-хуманистичких наука ће путем мултиперспективног приступа настави историје дати директан допринос потреби да се феномен националних мањина у прошлости Западног Балкана сагледа из различитих углова, шири култура дијалога и поштовања према другима, али и да путем заједничког додатног наставног материјала стечена знања пренесу својим ученицима.

Оставите коментар