Семинар за наставнике историје Учење о ратовима ’90-тих на простору бивше Југославије одржан је у периоду од 25. до 26. маја 2019. године у Ваљеву у просторијама Економске школе.


На семинару је учествовала група наставника из основних и средњих школа из Ваљева и околних места. Циљ семинара је да се наставници оспособе да примене савремене наставне методе у раду са ученицима кроз учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије у складу са образовним стандарима и предметним компетенцијама у настави историје.

Радионица Рат(ови) у сликама

Специфични циљеви семинара су: оспособљавање наставника да кроз мултиперспективни приступ настави историје предају осетљиве и контроверзне теме о ратовима 90-тих; упознавање наставника са најновијим научним достигнућима из савремене историје, литературом, историјским изворима, пројектима и иницијативама посвећеним учењу о ратовима 90-тих; упознавање наставника са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора; упознавање наставника са настанком и деловањем стереотипа кроз историју и данас са посебним освртом на ратове 90-тих; упознавање са рецентним методичким приступима у обради осетљивих историјских тема; оспособљавање наставника да промовишу вредности као што су: људска права, мултикултуралност, култура дијалога, помирење.

Семинар се реализује о оквиру пројекта који носи назив “Историја у школама – учење о рат(овима) ’90-тих на простору бивше Југославије”, који спроводи Удружење за друштвену историју – Euroclio, а подржан је у оквиру ширег пројекта који спроводи конзорцијум невладиних организација „Активизам цивилног сектора за помирење у региону бивше Југославије–подршка РЕКОМ-у“ финансираног од стране Европске уније.

Оставите коментар