Приручник за наставнике: Употреба графичке новеле, књижевности и архивске грађе у учењу о Холокаусту на примеру еудкативног концепта и збирке илустрованих новела ”Естер”


Аутори: (по азбучном реду) Биљана Албахари, др Милан Кољанин, Наташа Костић, Тијана Ковчић, др Василије Милновић, Мишко Станишић, Александар Тодосијевић, др Марко Шуица
Издавач: Тераформинг, децембар 2018.
Приручник је сачињен уз подршку Канцеларије за људска права при ОЕБС-у.

Бесплатно преузмите Приручник у дигиталној верзији (PDF 21,5 Mb)

ШТА ЈЕ ЕСТЕР?

Естер је едукативни концепт и додатни наставни материјал чији је најважнији део колекција илустрованих прича о животима и страдању наших суграђана који су убијени у Јеврејском логору Земун (Judenlager Semlin) на Сајмишту код Београда почетком 1942. године. Пратећи приче из перспективе деце, ми упознајемо њихове породице, живот пре рата, и страдања за време окупације и током Холокауста.

Уз консултације са стручним тимом у којем су сарађивали домаћи и страни стручњаци, и ослањајући се на историјску грађу, архивску документацију, фотографије и сведочанства, осмишљене су и драматизоване приче базиране на стварним историјским догађајима и личностима.

Садржај прича је дидактички дизајниран тако да у сваком сегменту нуди одређене прецизно осмишљене едукативне елементе, посебно прилагођене савременој пракси и филозофији образовања и учења о Холокаусту. Тек након тога је урађен сценарио за илустрације. Тим илустратора је радио по стриктним упутствима педагога са циљем да се у илустрације укомпонује читав низ информација и загонетки, слој по слој, које отварају мноштво могућности да кроз низ различитих облика и техника активног учења, ученици с једне стране развијају релевантне способности и вештине, а са друге усвајају знања о овом, иначе тешком и комплексном градиву, уз емотивни ангажман и емпатију према ликовима прича.

Догађаји представљени у илустрованим новелама Естер су истинити, поткрепљени историјским изворима, архивском грађом и сведочанствима – али, наравно, њихово представљање је драматизовано и прилагођено циљној групи и едукативној намени.

Као додатни наставни материјал, збирка Естер је намењена ученицима виших разреда основних, и ученицима средњих школа.

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ

Једна од важних карактеристика педагошког концепта Естер јесте међупредметно повезивање кроз инкорпорацију књижевне и архивске грађе и позив за активан ангажман локалних библиотека и архива, који на тај начин, заједно са школама стварају претпоставке за истински мултидисциплинарни и међусекторски приступ образовању и учењу о Холокаусту и другим злочинима почињеним за време Другог светског рата од стране немачких нациста, других окупатора и њихових помагача.

Зато овај приручник, иако првенствено намењен наставницима, истовремено треба да послужи и као извор инспирације и позив библиотекама и библиотекарима, односно архивистима и архивима, (и наравно, другим институцијама које на свој начин доприносе култури сећања, као што су нпр. музеји и меморијални центри) да се на један нов начин, као иницијатори и носиоци, укључе у учење о Холокаусту.

Препоручујемо да уз рад са збирком ”Естер” користите и Наставни материјал за борбу против антисемитизма. Многе радионице у Приручнку се ослањају на овај додатни наставни материјал. Све три свеске Наставног материјала за борбу против антисемитизма можете бесплатно преузети на нашем сајту.

Садржај Приручника

I део:

Прилог дискусији о дилемамама са којима се сусрећемо у образовању и учењу о Холокаусту

Проф. др Марко Шуица, историчар, Одељење за историју Филозофског факултета у Београду:
Иновативни дидактички приступ настави и компетенције за демократску културу

Александар Тодосијевић, наставник историје, УДИ EUROCLIO, Београд:
Графичка новела у настави

Наташа Костић, наставница историје, УДИ EUROCLIO, Младеновац:
Додатни наставни материјали за учење о Холокаусту

Бојана Анђелић, наставница српског језика и књижевности, Нови Сад:
Настава на локацији или едукативна улога школских екскурзија

Мишко Станишић, педагог, Тераформинг, Нови Сад:
Драматизација историје и учење о Холокаусту

Др Василије Милновић, Универзитетска библиотека ”Светозар Марковић” Београд:
Како писати књижевност након Холокауста?

Биљана Албахари, библиотекар, Народна библиотека Србије:
Изван домашаја историјске нарације – улога књижевности у поимању непојмљивог

Др Милан Кољанин, историчар:
Историјски извори су свуда око нас

Тијана Ковчић, архивиста, Историјски архив Београда:
Историјски архив у учионици историје

II део:

Збирка илустрованих новела ”Естер” у настави

  • Едукативни концепт Естер
  • Црвени аутомобил
  • Ципеле за трчање
  • Породична фотографија
  • Уместо закључка

Приручник је сачињен из два дела. Први део приручника представља збирку радова који из различитих аспеката дају одговоре на питања зашто и како радити са збирком Естер, које могућности се кроз овакав приступ учењу отварају, и дискутују неке од дилема са којима се наставник може сусрести, какве су на пример да ли је графичка новела ”права литература”, или да ли се драматизација историје може користити као полазна тачка учења о историји. Истовремено, како аутори обрађују теме општег карактера које као такве могу послужити наставницима и едукаторима за даље размишљање и инспирацију у њиховом раду, овај приручник може да послужи и као помоћ при кориштењу других додатних наставних средстава, или других извора, као на пример других графичких новела, филмова, литературе, архивске грађе и историјских извора.

У другом делу приручника представљени су примери конкретних задатака за ученике. Уз дванаест илустрација (сцена) новеле Црвени аутомобил представљени су издвојени задаци и њихови циљеви, који представљају примере различитих карактеристичних врста задатака и методолошких приступа које Естер нуди. Ови задаци су, дакле, само примери, а наставник може да изабере и друге понуђене задатке, или да осмисли своје.

У наставку је укратко представљена и новела Ципеле за трчање, уз коју је примењен идентичан приступ, уз одређене карактеристике везане за тему и нарацију.

Трећа новела, Породична фотографија, представља другачију врсту изазова. Док уз прве две постоји готов текстуални наратив, уз новелу Породична фотографија остављен је простор да ученици сами осмисле и напишу причу, откривајући историјске чињенице кроз решавање понуђених истраживачких задатака, и уз инструкције наставника.

На крају, ваља рећи да су аутори свесни да постоји још много начина да се збирка Естер употреби и оживи у едукативном контексту, и уз потпуно поверење у Вас – наставнике, креативце и ентузијасте, позивамо Вас да откривате нове, и за Вас и Ваше ученике погодне, инспиративне, занимљиве и сврсисходне начине да учите од и са Естер.

Извор: Тераформинг

Оставите коментар