Семинар Примена наставног материјала за борбу против антисемитизма у процесу наставе и учења одржан је 11. и 12. децембра 2018.  године у Београду. Семинар је био предвиђен као обука водитеља који ће спроводити семинаре за наставнике широм Србије. Циљ семинара је да се наставници упознају са појмом, узроцима и последицама антисемитизма кроз историју, са посебним освртом на Холокауст и различите облике испољавања антисемитизма и других облика дискриминације и ксенофобије данас, ради оспособљавања за примену наставног материјала за борбу против антисемитизма у процесу наставе и учења. Семинар је акредитован од стране ЗУОВ-а, а налази се на посебној листи програма од посебног значаја који одобрава Министар просвете.

Наставни материјал за борбу против антисемитизма развијен је од стране Канцеларије за демократске институције и људска права при ОЕБС-у и Куће Ане Франк из Амстердама, у сарадњи са стручњацима из земаља укључених у пројекат, од 2007. године развијају наставни материјал за борбу против антисемитизма који је до 2018. године прилагођен за примену у образовању у петнаест европских земаља. У Републици Србији су развој овог наставног материјала подржали и омогућили Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство омладине и спорта, и Министарство спољних послова Републике Србије који су са Канцеларијом за демократске институције и људска права при ОЕБС-у и Кућом Ане Франк из Амстердама потписали Меморандум о разумевању („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 8 од 25. јула 2016. године). Наставни материјал је приредио тим стручњака из Србије (др Милан Кољанин, Мишко Станишић, др Милован Писари и Александар Тодосијевић) у сарадњи са стручњацима Куће Ане Франк и члановима Националне радне групе за имплементацију пројекта, у којој су били заступљени представници министарстава Републике Србије укључених у пројекат, ОЕБС-ове Канцеларије за демократске институције и људска права, Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, Куће Ане Франк, Савеза јеврејских општина Србије, представници омладинских организација и организација цивилног друштва из Србије, као и други релевантни домаћи стручњаци за питања антисемитизма, Холокауста и дискриминације.

Семинар се састојао од предавања експерата др Милана Кољанина, др Сање Петровић Тодосијевић, др Милована Писарија и др Марка Шуице, који су били уводничари за сваку од свезака наставног материјала. Након предавања експерата учесници семинара су активно учествовали у радионицама намењеним примени наставних материјала у процесу наставе и учења. Водитељи радионица били су Мишко Станишић, Александар Тодосијевић и Невена Бајалица.

Види још:

Борба против антисемитизма у школама

Teaching Materials to Challenge anti-Semitism

Оставите коментар