У периоду од 29. августа до 1. септембра 2018. године одржаће се регионални семинар за наставнике историје у Бајиној Башти. Семинар је део пројекта „CLIO in the Balkans – Enhancing history teachers network and improving the practice of teaching  history as tool for reconciliation in the region“ (CLIO на Балкану – ојачавање мреже наставника историје и унапређење наставе историје као средства за помирење у региону).

Пројекат има за циљ ојачавање сарадње између наставника историје у 5 земаља – Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Македоније и Косово* – и промовисање одговорног приступа настави историје која доприноси помирењу и оснаживању повезаности региона. Тема којом се пројекат бави јесте историја Југославије. Наставници из држава учесница пројекта су добили прилику да припреме, поделе и у пракси примене наставне једнице о теми „Југославија – 100 година после. Лекције које (ни)смо научили“. На наградни конкурс је пристигао велики број квалитетних радова. Стручна комисија је наградила радове колегиница: Татјане Чубрило-Јовановић (ОШ 22. октобар, Сурчин), Катарине Тешић (Спортска гимназија, Београд) и Оливере Видовић (ОШ „Јован Поповић“, Сусек).

Циљеви семинара

Ојачавање регионалне сарадње између удружења наставника историје у БиХ, Србији, Македонији, Косову* и Црној Гори путем промоције модела одговорног подучавања о заједничкој прошлости. Промоција наставе историје као алата за изградњу одрживог мира и подизање свести међу наставницима историје у основним и средњим школама, да је могућ заједнички приступ осетљивим и контроверзним темама из заједничке прошлости.

Током семинара биће остварени следећи циљеви:

✓            Промоција критичког размишљања о заједничкој прошлости и наслеђу Југославије

✓            Подизање свести и промоција дебате и дијалога о заједничкој прошлости

✓            Промоција додатног наставног материјала и добрих примера наставне праксе о осетљивим и контроверзним темама из историје Југославије

✓            Пружање подстрека наставницима да развијају нове наставне моделе и материјале који ће бити инспирација за стручне дискусије о прошлости и култури сећања како у учионицама тако и ван школске средине.

Очекивани резултати

✓            Промовисан заједнички приступ настави историје о темама из заједничке прошлости у Југославији

✓            Дата подршка стручном усавршавању и тренингу наставника из 5 земаља региона кроз размену искустава и дељење најбољих наставних пракси

✓            Ојачана регионална сарадња међу партнерима и унутар мреже наставника историје

✓            Представљене најбоље наставне праксе и заједнички наставни материјал, као конкретан допринос развоју методолгије мултиперспективног приступа осетљивим и контроверзним темама из прошлости.

* Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.

 

Донатор за овај пројекат: Western Balkan Fund (Фонд за Западни Балкан)

WBF

 

Comments

Оставите коментар