15170861_1268162556582841_2335214037166328786_nСеминар за наставнике „Како подучавати осетљивење и контроверзне теме у настави историје“ одржан је 26. и 27. новембра 2016, у Београду у хотелу Мажестик. Семинар је одржан у организацији УДИ-Euroclio и Едукације за 21. век уз подршку forumaZFD.

Циљ семинара био је отварање расправе на тему суочавања са прошлошћу и ратова 90-тих на југословенском простору.

untitled

dsc_0198Семинар је отворио проф. др Марко Шуица са презентацијом Стереотипи у настави историје. Представио је историјску димензију стереотипа кроз историју и данас. Учесници семинара упознали су се са настанком и деловањем стереотипа кроз историју и данас. Циљ презентације био је оспособљавање наставника да препознају стереотипе и кроз њихову разградњу и деконструкцију промовишу вредности као што су: људска права, мултикултуралност, култура дијалога, помирење, …

img_20161126_133750Александар Тодосијевић представио је учесницима семинара презентацију Методологија истраживања друштвене историје. Учесници семинара упознали су са горућим проблемима наставе историје данас, али и како их превазићи уз примену иновативног приступа настави, критичким сагледавањем историјских извора, како да кроз мултиперспективни приступ настави историје предају осетљиве и контроверзне теме.

У другом делу програма Емина Живковић и Александар Тодосијевић одржали су уводну радионицу Учење о ратовима 90-тих. Учесници семинара добили су задатак да у оквиру својих група мапирају кључне проблеме и препреке са којим се суочавају када се сусрећу са овом осетљивом темом. Учесници подељени у групе бавили су се циљевима и методама учења о ратовима 90-тих, примерима добре/лоше праксе, утицајем медија, контроверзним темама. Након презентација по групама организована је дискусија о важности суочавања са прошлошћу и учењу о ратовима 90-тих.


dsc_0207

На почетку другог дана семинара Емина Живковић је одржала радионицу Ми и/или они (Увод у ратове деведесетих: Зло/употреба прошлости у хомогенизацијама и раздвајањима међу националним групама у Босни и Херцеговини). Радионица представља пример добре праксе колега из региона – удружења наставника историје/хисторије/повијести БиХ (EUROCLIO HIP).

Проф. др Марко Шуица и Слободан Рудић одржали су радионицу Ратови 90-тих у визуелним историјским изворима. Циљ радионице био је оспособљавање наставника да предају осетљиве и контроверзне теме ратова 90-тих применом визуелних историјских извора.


Оставите коментар