Наградни конкурс за ученике средњих школа

“СУСРЕТИ С ПРОШЛОШЋУ”
2003/2004

Удружење за друштвену историју – EUROCLIO у сарадњи са EUSTORY History Network, односно Koerber Sriftung из Хамбурга, покренуло је ове школске 2003/2004. године наградни конкурс за ученике средњих школа “Сусрети с прошлошћу”. Право учешћа на Конкурсу имали су сви редовни ученици средњих школа са територије Републике Србије који спроведу самостално историјско истраживање и напишу рад на задату тему. Тема за ову школску годину је “Сећања на детињство”.

Према пропозицијама Конкурса, радови треба да буду засновани на историјским изворима и то, пре свега, усменим изворима (исказима сведока) и писаним изворима локалне провенијенције (локалне библиотеке, архиви, породичне збирке докумената, фотографија…).

Конкурс је званично објављен 1.10.2003. године, у специјалном броју Херодота, билтена Удружења за друштвену историју – EUROCLIO.

До 1.12.2003. године своје учешће пријавило је укупно 328 ученика. Рок за предају радова био је 2.4.2004. године До тог датума, на адресу организатора Конкурса пристигло је укупно 125 радова. Од тога је у процедуру жирирања ушао 121 рад (4 рада су дисквалификована, јер нису задовољила техничке захтеве Конкурса).

Радове је оцењивао десеточлани жири (5 гимназијских наставника историје и 5 историчара запослених у научним институцијама) и то по унапред задатим критеријумима који су усклађени са правилима и захтевима Конкурса. У првом кругу сваки рад су читала и оценила по два члана жирија, независно један од другог. На основу збира њихових оцена, у други круг се пласирало 30% радова (укупно 40 радова). У другом кругу сваки рад су поново прочитала и оценила по два члана жирија, тако да је сваки од тих 40 радова добио укупно по 4 оцене. Сабирајући по три најбоље оцене добили смо коначне оцене (тј. број поена) за сваки рад, и на основу њих смо формирали ранг-листу.

Организатори Конкурса, односно фондација Кеорбер из Хамбурга, обезбедили су награде за најбољих 6 ученика. Они ће добити симболичне новчане награде (1 прва, 2 друге и 3 треће) и биће позвани да учествују у раду Летњих академија које ова фондација организује за победнике сличних такмичења која се организују у 18 европских земаља. Министарство просвете и спорта Републике Србије обезбедило је средства за књиге којима ће бити награђено 20 прворангираних ученика, као и њихови професори.

Као пратећи програм, који подржава “Сусрете с прошлошћу”, Удружење је акредитовало семинар за наставнике историје под називом “Водич кроз историјско истраживање”. Циљ семинара је припрема наставника за менторски рад са ученицима и коришћење историјских извора у настави. У току школске 2003/2004. године, реализована су 4 семинара (Сремски Карловци 22-23.11.2003.; Крагујевац 29-30.11.2003.; Београд 13-14.12.2003.; Нови Пазар 4-5.4.2004.), на којима је учествовало 76 наставника. Учесници су овај семинар оценили веома високим оценама (Сремски Карловци – 4,69; Крагујевац – 4,76; Београд – 4,77; Нови Пазар – 4, 86, што у просеку износи 4,77). Средства за ове семинаре обезбедила је фондација Коербер из Хамбурга, која је уједно и главни финансијер овогодишњег наградног конкурса. Уз ову фондацију, свечану церемонију доделе награда најбољим учесницима Конкурса финансијски је помогло Министарство просвете и спорта Републике Србије. Министарство просвете и спорта је, уз то, пружило значајну подршку организаторима наградног конкурса и тиме, де фацто, омогућило реализацију ове идеје.

Надамо се да ће “Сусрети с прошлошћу” заживети као традиционална манифестација нашег образовног система и да ће се сарадња, коју је Удружење успоставило са Министарством просвете и спорта током ове школске године наставити и у будуће.

Београд, 31.5.2004. године

Оставите коментар