Сусрети с прошлошћу…

…наградни конкурс намењен свим редовним ученицима средњих школа у Србији, који су радознали, упорни и спремни да своје слободно време и додатни рад посвете историји.

…уважавају стандарде историјске науке и историјског научног метода

…афирмишу учење путем истраживања као методу учења

…негују мултиперспективан приступ тумачењу прошлости

…разоружавају историју кроз афирмацију тема из друштвене и културне историје

…развијају критички однос младих према прошлости

…популаришу историју међу младима

…цене и награђују изузетна постигнућа младих

…отварају могућност за даље усавршавање и дружење са младима из других европских земаља

ТЕМА наградног конкурса је сваке школске године нова, занимљива и актуелна, а осмишљена је тако да у средиште пажње постави појаву друштвеног карактера из новије историје Србије. Тема конкурса, могући правци истраживања, као и методологија историјског истраживања детаљно су објашњени у специјалном издању Херодота, билтена Удружења за друштвену историју – ЕУРОКЛИО, чијим објављивањем и слањем на адресе свих средњих школа у Србији, конкурс званично почиње. Од средњошколаца се очекује да у оквиру задате теме одаберу и истраже један проблем и резултате својих истраживања изложе у форми писаних, истраживачких радова. За награде конкуришу сви аутори чији радови стигну на адресу СУСРЕТА С ПРОШЛОШЋУ у предвиђеном року.

ИСТРАЖИВАЧКИ РАД мора бити заснован на подацима добијеним анализом историјских извора. Радови написани на основу историографске и друге литературе не прихватају се као истраживачки радови. С обзиром на природу наградног конкурса и чињеницу да се у улози истраживача налазе средњошколци, препоручује се да се за неопходном грађом трага у локалним библиотекама, музејима и архивима. Такође, важан ресурс који је средњошколцима доступан, су усмени извори, тј. искази старијих људи.

ОЦЕЊИВАЊЕ РАДОВА поверено је стручном жирију састављеном од средњошколских наставника историје и историчара-истраживача, који раде у еминентним научним, културним и високошколским установама у Србији. Радови се оцењују по унапред задатим критеријумима који су усклађени са правилима конкурса. Тајност података о ауторима радова загарантована је током целе процедуре оцењивања радова.

НАГРАДЕ у виду вредних историографских издања очекују најуспешније средњошколце и њихове менторе. Сви учесници конкурса добијају диплому којом се потврђује њихово учешће на конкурсу. Осим тога, победници Сусрета с прошлошћу могу да конкуришу за учешће на међународним академијама за младе које сваке године организује ЕУСТОРY мрежа, чији је оснивач и члан, поред осталих, и УДИ–ЕУРОКЛИО.

ДОСАДАШЊА ИСКУСТВА показују да су средњошколци дорасли високим захтевима које поставља истраживачки рад. Високе стандарде историјске науке у просеку достигне сваки шести учесник конкурса, а према оценама стручног жирија, многи међу награђеним радовима могу да се пореде чак и са делима домаће, научне историографије.

УДИ–ЕУРОКЛИО, аутор Сусрета с прошлошћу, организује овај конкурс од школске 2003/2004. године. Од школске 2006/2007. године на реализацији Сусрета с прошлошћу сарађујемо са Младим истраживачима Србије.

Уверени смо да су досадашња добра искуства најбољи доказ да Сусрети с прошлошћу треба да постоје и у будуће.

 

Оставите коментар