obicni-ljudi1

Свакодневни живот у Босни и Херцеговини, Хрватској и Србији 1945-1990. Југославија између истока и запада

Приручник „Обични људи у необичној земљи – Југославија између истока и запада“ замишљен је као додатни материјал за наставу историје. Он садржи 20 радионица подељених у три тематске целине (Идеологија, Стандард и Популарна култура) и резултат је међународног пројекта у којега је било укључено 12 аутора из три државе (Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије), те бројни саветници с Института и Универзитета држава из пројекта, али и других држава Европе. Пројекат је водио Еуроклио.

Преузми: Обични људи у необичној земљи