Наставни материјал за борбу против антисемитизма сачињен је са циљем да се ученици оспособе да препознају како антисемитизам, тако и друге облике нетолеранције и дискриминације, и да науче да им се супротставе. Овај пројекат Канцеларије за демократске институције и људска права при ОЕБС-у и Куће Ане Франк из Амстердама спроведен је од 2006 године у 15 земаља Европе. У Србији су пројекат подржали и у пројекту учествовали Министарство спољних послова, Министарство омладине и спорта, и Министарство просвете и технолошког развоја Републике Србије. 
Публикација је објављена уз помоћ Канцеларије за демократске институције и људска права при ОЕБС-у у оквиру пројекта „Са речи на дела у борби против антисемитизма”.

Директор Завода за унапређивање образовања и васпитања одобрио је издавање и употребу овог додатног наставног средства Решењем број: 1639-3/2018 од 15.10.2018.

Преузмите Наставни матријал за борбу против антисемитизма (ПДФ)

English translation of the Teaching Material to Combat anti-Semitism