Приручник за наставнике Настава орјентисана на учење дело је реномираног аутора проф. Лорин В. Андерсона, ученика др Бенџамина Блума. Књига је дидактичко-педагошки алат за наставнике са којим могу успешније поправљати учење својих ученика. Књига ће им помоћи да боље сагледају однос између „наставе” и „учења”. Књига нуди мношто искустава и погледа на учење и наставу и примере добре праксе. Она је плод је међународне сарадње, заједничког рада образовних експерата специјализованих за реформу образовања.

Из предговора књиге:

„Резултат тог заједничког рада јесте систематична, научно заснована збирка препорука за најбољу наставну праксу и читав низ „алатки” које су се показале успешним у превазилажењу препрека које су својствене сваком институционалном процесу учења. Ове препреке могу потицати изнутра, али и споља: крећу се од врло очигледних финансијских ограничења, до онога што многи виде као доминантно друштвено разочарање − губитак правих интересовања и вредности и уверење да се успех не заснива нужно на заслугама. Све ово се акумулира и ствара тешке услове за рад који неминовно смањују мотивацију и ученика и наставника.“

Издавач: Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe

Оставите коментар