Настава модерне историје југоисточне Европе – додатни наставни материјали

Колико знамо, колико учимо о прошлости Балкана? To су нека од питања која су се постављала током последњих бурних 15 година. Решење је пронађено у новом приступу настави историје – у мултиперспективности. Циљ тог метода није да понуди једну и за све прихватљиву „истину“ о томе шта се у прошлости догодило, већ да ученицима понуди информацију о томе како су различити представници њиховог и суседних народа видели заједничку прошлост. Књиге посвећене Османском царству, нацијама и настанку националних држава, балканским ратовима и Другом светском рату засноване су на том методолошком и дидактичком принципу. Оне су резултат великог пројекта Центра за демократију и помирење у југоисточној Европи из Солуна у коме су учествовали историчари из свих држава региона. Нада свих оних који су у овом пројекту учествовали и који су га подржали је да ове збирке историјских извора могу помоћи наставницима да лакше примене савремене методе наставе историје, а ученицима да активним учењем свеобухватније упознају прошлост свог и суседних народа и да, у целини, допринесу рационалнијем схватању прошлости, па самим тим и реалнијем доживљавању проблема садашњости.

Из предговора уреднице српског издања серије, Дубравке Стојановић

Преузми: Османско царство

Преузми: Нације и државе у југоисточној Европи

Преузми: Балкански ратови

Преузми: Други светски рат

Извор: Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe