О Н А М А

Удружење за друштвену историју УДИ – Euroclio основано је као нестраначко, невладино и непрофитно удужење наставника историје, чији је циљ да доприноси побољшању наставе историје у основним и средњим школама и да, у сарадњи са међународном организацијом EUROCLIO и другим партнерима промовише одговоран и иновативан приступ настави историје и изучавању прошлости. УДИ – Euroclio је званично конституисан на Оснивачкој скупштини у Београду, 8. децембра 2001. године.

Своје циљеве УДИ – Euroclio планира да остварује:

  1. Одржавањем низа семинара за наставнике историје;
  2. Упознавањем наставника историје основних и средњих школа са најновијим научним и педагошким достигнућима у Европи;
  3. Прикупљањем наставних средстава из области историје из целог света;
  4. Покретањем посебних пројеката из области наставе историје, уз ангажовање стручних сарадника;
  5. Сарадњом са универзитетима, институтима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству која се баве проблемима наставе историје.
1012941_10206719218917850_3380515598443958873_n
Годишпња конференција Еуроклиа, Хелсинор, Данска 2015.

EUROCLIO је међународна организација, основана 1993. на иницијативу Савета Европе. Ова организација окупља удружења наставника историје из целе Европе. Главни циљ организације EUROCLIO је да промовише наставу историје као један од приоритета у савременом образовању младих. Да би испунила ове захтеве, EUROCLIO организује билатералне и мултилатералне пројекте везане за наставу историје. Оно што се EUROCLIO нарочито труди да негује, јесте схватање и разумевање значаја Европе и европског мишљења међу члановима ове организације.

Главни циљеви EUROCLIO-а су: подизање квалитета наставе историје (израда наставних планова, уџбеника, наставних материјала, одржавање предавања и радионица, представљање извора и наставних материјала на свом сајту), међународна сарадња и ширење EUROCLIO мреже (постизање међународне сарадње и међусобног разумевања међу наставницима историје; организовање Годишње скупштине, штампање месечних и годишњих извештаја; међународна размена наставника историје и организација семинара, размена информација), професионализација наставника историје и њихових удружења, јачање саме организације (углед у свету, приступ националним и интернационалним организацијама и институцијама, присутност у медијима; проналажење донатора и спонзора за пројекте).

11872262_10153520988528058_8693967024705484959_o
Полазници регионалне Летње школе, Шипово, Босна и Херцеговина 2015.